Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Vattenfallsmodellen —

Vad är vattenfallsmodellen för något? Vattenfallmodellen går ut på att man bygger ett datorsystem i strikta steg som vart och ett avslutas innan man börjar med det nästa. Det är vanligt att man börjar med kravinsamling och kravspecifikation och när dessa är på plats så följer implementering av kraven, och det är själva programmeringen. När allting är färdigprogrammerat så genomgår programmet noggranna tester för att sedan paketeras och driftsättas. Den här processen brukar beskrivas som ett vattenfall, och därav kallas det för vattenfallsmodellen. När man tagit sig igenom ett fall, eller ett steg, så är det väldigt svårt att göra om detta om det skulle bli något fel eller liknande. Det kostar väldigt mycket pengar för att rätta till fel i testerna. Om det skulle finnas ett fel i testerna så finns det en stor risk att hela systemet måste skrivas om för att rätta till felet. Förutom detta så är även vattenfallsmodellen okänslig mot förändringar i omvärlden som oundvikligen sker under projektets gång.

 

vattenfall


Categorised as: Utvecklingsmodeller

Comments are disabled on this post