Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Vad är Programmering?

Vad är programmering för något? Programmering är när man instruerar en maskin eller en del av en maskin, till exempel en mikrodator, dator, robot eller NC-maskin för att utföra ett visst arbete. Personer som utför detta jobb brukar kallas för programmerare. Programmering är en del av det vidare begreppet programvaruuteckling eller mjukvaruutveckling, och det här innefattar även aktiviteter så som sammanställning av krav, mjukvarudesign och testning.

Hur programmerar man då? När man programmerar så gör man det genom att skriva ett program och man använder ett programspråk. Man behöver dock inte använda samma programspråk hela tiden utan olika delar av programmet kan vara skrivet i olika programspråk. Normalt sätt så förstår inte maskinen programspråket direkt. Programspråket måste därför översättas till en maskinkod som maskinen är konstruerad att direkt förstå. Det förekommer praktiskt taget inte alls att man programmerar direkt i maskinkod eftersom det är allt för arbetskrävande. Olika typer av maskiner har helt olika uppsättningar instruktioner i sin maskinkod. Begrepp som associeras med programmering är bland annat slingor och arrayer.