Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Scrum —

Scrum utvecklades av Jeff Sutherland och Ken Schwaber och är en metodik för systemutveckling. Ordet ”scrum” kommer ifrån sporten rugby, och scrum är det moment när bollen sätts i spel. Rugby användes som en liknelse av de japanska managementforskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka för att beskriva en speciell stil av utveckling. I rugbyliknande utveckling så samarbetar ett tvärfunktionellt team för att göra klart produkten på samma sätt som ett rugbylag spelar tillsammans för att föra bollen uppför planen. Den här sortens arbetsform kontrasterade Takeuchi och Nonake med mer stafettliknande processer. I dessa processer färdigställs arbetet i funktionella faser med tydliga överlämningar mellan grupper när arbetet går från en fas till en annan.

Scrum kom tidigt på 1990-talet och formaliserades 1995. Scrum är ett sätt att fördela arbetsuppgifter i tiden med bibehållet fokus på levererad affärsnytta.

Den här metoden omfattar ett antal roller och beståndsdelar i form av obligatoriska möten och dokument.

 

Roller

 • Product owner (produktägare
 • Utvecklingsteam
 • Scrum master

 

Beståndsdelar

 • Product backlog
 • Inkrementet
 • Daily scrum
 • Sprint
 • Sprint review
 • Sprint retrospective
 • Sprint planning
 • Sprint backlog

 

scrum

 


Categorised as: Utvecklingsmodeller

Comments are disabled on this post