Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Problem kring Programmering —

Det finns många olika idéer och läror om programmering, och det har det funnits ända sedan programmering såg dagens ljus på 1950- och 60-talet. Sida i sida med detta så har hela tiden nya programspråk konstruerats för att ge stöd för dessa olika programmeringsparadigmer. Det finns flera problem med programmering som man har försökt lösa och de problem har bland annat varit:

 

  • Stora program är svåra att förstå och överblicka.
  • ”Hur många fel man än rättar i ett program, så finns det alltid ytterligare fel kvar som man inte upptäckt”.
  • Program som ändrats många gånger blir svårare och svårare att överblicka och förstå.
  • Program gjorda av en person kan vara svåra att förstå för en annan person, eller till och med samma person, en viss tid efteråt.
  • Ändringar i ett program får ibland följder som man inte förutsett eller önskat.
  • Programmering kan ta lång tid. Tillgängliga resurser räcker inte till.
  • För att ändra en funktion i ett existerande program måste man ibland göra ändringar på många ställen i koden, trots att förändringen man vill göra kan tyckas trivial.

 


Categorised as: Programmering

Comments are disabled on this post