Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Kanban!!!!!!!!!! —

Banzai – typ.

Kanban är ett sätt att signalera eller synliggöra materialbehov i industriproduktion. Det här är inte en ny metod, denna metod har funnits i flera århundraden i Japan. Japanska hantverkare har satt kanban, som är små trä- eller metallskyltar, på sina produktioner. Det här är något som idag ofta reducerats till små synliga logotyper.

Taiichi Ohno på Toyota började efter andra världskriget att studera hur man kunde effektivisera produktionen och kom fram till att de skulle sluta med den traditionella centralstyrda produktionen och övergå till ”Just in time”-produktionen. När det blir materialbrist på en arbetsstation så signalerar arbetarna detta genom att skicka ett kanban, som är ett kort eller en tom förpackning eller något annat.

Det går direkt att hitta de flaskhalsar som finns i produktionen genom att titta på var dessa kanban finns i fabriken. Det här används dock idag främst som en del i större förbättringsprojekt och för att underlätta för företag att slippa stora lagerkostnader alternativt leveransförseningar till exempel inom klassisk tillverkningsindustri.

 

kanban

 


Categorised as: Utvecklingsmodeller

Comments are disabled on this post