Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Archive for the ‘Utvecklingsmodeller’ Category

Agile Development —

Vad är agil systemutveckling för något? Agil systemutveckling innebär att man bedriver systemutvecklingen inkrementellt under intensiv kunddialog. Det finns flera metoder och tekniker inom agil systemutveckling. Ett exempel på detta är XP (Extrem programmering), Scrum och Kanban (en förenklad version av Lean). Agil systemutveckling är inte förenlig med vattenfallsmodellen. Det här är för att det […]

Scrum —

Scrum utvecklades av Jeff Sutherland och Ken Schwaber och är en metodik för systemutveckling. Ordet ”scrum” kommer ifrån sporten rugby, och scrum är det moment när bollen sätts i spel. Rugby användes som en liknelse av de japanska managementforskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka för att beskriva en speciell stil av utveckling. I rugbyliknande utveckling […]

Kanban!!!!!!!!!! —

Banzai – typ. Kanban är ett sätt att signalera eller synliggöra materialbehov i industriproduktion. Det här är inte en ny metod, denna metod har funnits i flera århundraden i Japan. Japanska hantverkare har satt kanban, som är små trä- eller metallskyltar, på sina produktioner. Det här är något som idag ofta reducerats till små synliga […]

Vattenfallsmodellen —

Vad är vattenfallsmodellen för något? Vattenfallmodellen går ut på att man bygger ett datorsystem i strikta steg som vart och ett avslutas innan man börjar med det nästa. Det är vanligt att man börjar med kravinsamling och kravspecifikation och när dessa är på plats så följer implementering av kraven, och det är själva programmeringen. När […]