Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Archive for the ‘Programmering’ Category

Strukturerad Programmering —

Strukturerad programmering startade från en klassisk artikel från 1968 som skrevs av Edsger Dijkstra, Go to statement considered harmful. I denna artikel hävdade Dijkstra att ett oreglerat användande av hopp-satser i ett program ledde till oöverblickbara och ohanterliga program. Resultatet blev så kallad spagettiprogrammering med hopp fram och tillbaka och fel som var svåra att […]

Problem kring Programmering —

Det finns många olika idéer och läror om programmering, och det har det funnits ända sedan programmering såg dagens ljus på 1950- och 60-talet. Sida i sida med detta så har hela tiden nya programspråk konstruerats för att ge stöd för dessa olika programmeringsparadigmer. Det finns flera problem med programmering som man har försökt lösa […]