Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Agile Development —

Vad är agil systemutveckling för något? Agil systemutveckling innebär att man bedriver systemutvecklingen inkrementellt under intensiv kunddialog. Det finns flera metoder och tekniker inom agil systemutveckling. Ett exempel på detta är XP (Extrem programmering), Scrum och Kanban (en förenklad version av Lean).

Agil systemutveckling är inte förenlig med vattenfallsmodellen. Det här är för att det finns skillnader i uppfattningen av grundläggande filosofiska begrepp som kausalitet och kvalitet.

Hur kom agil systemutveckling till? Agil systemutveckling har vuxit underifrån bland utvecklare och programmerare, och detta som ett svar på de traditionella systemutvecklingsmetodernas formalism. För en programmerare är det mycket roligare att skriva koder än vad det är att fylla i olika dokument. Avsaknaden av regler och dokumenterad process fick omvärlden att kalla metoderna för hackermetoder som dessutom saknade vetenskaplig legitimitet.

 

agil


Categorised as: Utvecklingsmodeller

Comments are disabled on this post