Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Archive for October, 2015

Agile Development —

Vad är agil systemutveckling för något? Agil systemutveckling innebär att man bedriver systemutvecklingen inkrementellt under intensiv kunddialog. Det finns flera metoder och tekniker inom agil systemutveckling. Ett exempel på detta är XP (Extrem programmering), Scrum och Kanban (en förenklad version av Lean). Agil systemutveckling är inte förenlig med vattenfallsmodellen. Det här är för att det […]