Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Archive for July, 2015

Scrum —

Scrum utvecklades av Jeff Sutherland och Ken Schwaber och är en metodik för systemutveckling. Ordet ”scrum” kommer ifrån sporten rugby, och scrum är det moment när bollen sätts i spel. Rugby användes som en liknelse av de japanska managementforskarna Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka för att beskriva en speciell stil av utveckling. I rugbyliknande utveckling […]