Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Archive for May, 2015

Strukturerad Programmering —

Strukturerad programmering startade från en klassisk artikel från 1968 som skrevs av Edsger Dijkstra, Go to statement considered harmful. I denna artikel hävdade Dijkstra att ett oreglerat användande av hopp-satser i ett program ledde till oöverblickbara och ohanterliga program. Resultatet blev så kallad spagettiprogrammering med hopp fram och tillbaka och fel som var svåra att […]