Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Archive for April, 2015

Problem kring Programmering —

Det finns många olika idéer och läror om programmering, och det har det funnits ända sedan programmering såg dagens ljus på 1950- och 60-talet. Sida i sida med detta så har hela tiden nya programspråk konstruerats för att ge stöd för dessa olika programmeringsparadigmer. Det finns flera problem med programmering som man har försökt lösa […]