Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Archive for March, 2015

Kanban!!!!!!!!!! —

Banzai – typ. Kanban är ett sätt att signalera eller synliggöra materialbehov i industriproduktion. Det här är inte en ny metod, denna metod har funnits i flera århundraden i Japan. Japanska hantverkare har satt kanban, som är små trä- eller metallskyltar, på sina produktioner. Det här är något som idag ofta reducerats till små synliga […]