Cplusplus.nu

Geeks, Snippets and Caffeine

Archive for February, 2015

Vattenfallsmodellen —

Vad är vattenfallsmodellen för något? Vattenfallmodellen går ut på att man bygger ett datorsystem i strikta steg som vart och ett avslutas innan man börjar med det nästa. Det är vanligt att man börjar med kravinsamling och kravspecifikation och när dessa är på plats så följer implementering av kraven, och det är själva programmeringen. När […]